Copyright  

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Fortuin Dockum B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fortuin Dockum B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.  

Merken  

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van Fortuin Dockum B.V. Zonder schriftelijke toestemming van Fortuin Dockum B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.  

Aansprakelijkheid  

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Fortuin Dockum B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Fortuin Dockum B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.  

Informatie van derden  

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Fortuin Dockum B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.  

Frames  

Het is niet toegestaan deze site te framen. 

Wilhelmina pepermunt werd in 1892 ontwikkeld door de firma Fortuin, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het bedrijf. Tegelijkertijd was het een extra bijzonder eerbetoon aan de toen 12-jarige Koningin Wilhelmina. Het pepermuntje viel in de smaak bij de Koninklijke Familie en daarom zijn we sinds 1896 hofleverancier. Inmiddels zijn we vele innovatieve producten verder. Ze zijn stuk voor stuk van hoge kwaliteit, vaak vegan en zoveel mogelijk duurzaam verpakt.